تصمیم گیری چند معیار خاکستری

تصمیم گیری چند معیاره خاکستری تصمیم گیری چند معیاره خاکستری را در متن زیر می توانید نبال بفرمایید: تئوری خاکستری در سال 1982 توسط دنگ (Deng) مطرح گردید، یکی از مفاهیم ریاضی است که کاربرد گسترده­ای در تصمیم­ گیری چند معیاره پیدا کرده است. جهت  مشاور ایزو و کسب اطلاعات در زمینه …