معضل از دست دادن شغل

معضل از دست دادن شغل   کارمندان چگونه با معضل از دست دادن شغل ‌شان کنار می‌آیند؟ در شرایط رکود اقتصادی و ضعف شرکت‌ها و سازمان‌ها، تعدیل نیرو و اخراج کارکنان مسئله‌ی دور از انتظاری نیست. الیزابت کوبلر راس، طی پژوهشی معروف، پنج مرحله‌ای را که افراد در مدت سوگواری …