معایب کار گروهی

معایب کار گروهی را بشناسید معایب کار گروهی را بشناسید و متن زیر را دنبال بفرمایید:     با وجود مزیت‌های بسیار، کار گروهی و مشارکت با محدودیت‌هایی مواجه است. برخی از موانع کار گروهی را در ادامه می‌خوانید. ۱. عدم شایستگی کافی در کار گروهی، همه‌ی کارکنان نظرات خود …