احمق باش تا کامروا شوی

احمق باش تا کامروا شوی چگونه سازمان‌ها حماقت جمعی را پاس می‌دارند و کارکنان به تعطیل کردنِ مغزشان تشویق می‌شوند؟ اکثر نظریه‌های مدیریتی میزانِ دانشِ انباشته را مهم‌ترین داراییِ شرکت‌ها می‌دانند. اما یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد که مهم‌ترین عاملِ پیش‌بُردِ کارها در بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان چیز دیگری است:حماقتِ جمعی،در …

شغل بد از بیکاری بدتر است!

شغل بد از بیکاری بدتر است! شغل بد از بیکاری بدتر است!با ما همراه باشید:     -مطالعه صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می دهد، کیفیت کار تأثیر مستقیمی بر سلامت داشته و افرادی که در مشاغل سطح پایین (با کیفیت پایین) کار می کنند، دارای سطوح پایین تر …

راهی برای ترکیب متوازن کار و زندگی

ترکیب متوازن کار و زندگی       شادکاری : از پیش‌نیازهای مهم دستیابی به احساس شادی در محیط کار، ایجاد تعادل بین زندگی و کار است. باید همیشه بکوشید تا بهترین و کامل‌ ترین «خود» را هم در کار و هم در زندگی بروز دهید و در هرحال بر …

مدیریت بر مبنای رویدادها

مدیریت بر مبنای رویدادها     در باب اینرسی سازمانی، مباحث زیادی مطرح شده است. اینرسی سازمانی به تمایل سیستم برای تداوم وضع فعلی و عدم ریسک پذیری برای تغییر اشاره دارد. بدین ترتیب سیستم در یک روزمرگی مفرط، وضع موجود را حفظ می کند، مگر اینکه رویدادهای محیطی به …

مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر

مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر   مطالعه کتاب نتایج یک تحقیق نشان داده که مطالعه کتاب به افزایش عمر کمک می‌کند، به گزارش «گاردین» تحقیقی که بر روی بیش از ۳۵۰۰ نفر انجام شده، نشان داد کتاب‌ خواندن بعنوان راهی برای تحمل شرایط زندگی، باعث افزایش …