تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری

آیا تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درستی است؟ آیا تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درستی است؟با ما همراه بمانید: مشاور عزیز، قصد دارم دنبال کار بگردم،حدود سه سال است که در این شرکت کار می‌کنم و همه یاد گرفتنی‌ها را یاد گرفتم،اینجا دیگر جایی برای پیشرفت …

مصاحبه کاری

تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟ تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟با ما همراه باشید: مشاور عزیز، قصد دارم دنبال کار بگردم. حدود سه سال است که در این شرکت کار می‌کنم و همه یاد گرفتنی‌ها را یاد گرفتم. اینجا دیگر جایی برای پیشرفت …

مصاحبه خروج؛Exit Interview چیست؟

مصاحبه خروج؛Exit Interview چیست؟     کارکنان خارج شده از سازمان اگر مدیران واقعا تمایل داشته باشند از آنچه در سازمان می‌گذرد مطلع شوند، بهترین و به‌صرفه‌ترین راه، مذاکره با کارکنانی است که سازمان را ترک کرده اند، که به آن مصاحبه خروج می‌گویند. مزایای اجرای مصاحبه خروج یکی از …