عدم دعوت به مصاحبه دوم

عدم دعوت به مصاحبه دوم         همه می‌دانیم که جستجو برای شغل، کاری بسیار سخت، پراضطراب و طاقت‌فرساست اما شاید طاقت‎فرسا‌تر و آزاردهنده‌تر از جستجو برای شغل،ماندن و متوقف شدن در یک مرحله خاص از فرآیند مصاحبه باشد.فرقی نمی‌کند که در کدام مرحله از مصاحبه هستید، احساس …