تمرکز بر مشکلات زندگی

تمرکز بر مشکلات زندگی تمرکز بر مشکلات زندگی را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     تجربه چند سال مشاوره در سازمان های مختلف بزرگ و کوچک و دولتی و خصوصی و مردم نهاد گویای آنست که که یک سندروم وجود دارد که سازمان ها و مدیران ارشد و میانی …