مشغول بودن یا مفیدبودن

مشغول بودن یا مفیدبودن مشغول بودن یا مفیدبودن در بازده ای کاری شما نتیجه مهمی خواهد داشت: مشغول بودن معمولاً یک شکلی از تنبلی ذهنی است. تنبل فکر کردن و با تنبلی عمل کردن. بخاطر همین است که می‌گویند عاقلانه ‌تر کار کنید نه سخت‌تر. جهت مشاوره ایزو 9001 در هر لحظه …