وفاداری مشتریان

 وفاداری مشتریان قسمت پنجم مقاله وفاداری مشتریان تکرار خرید مشتریان چه تعدادی از مشتریان شما جدید بوده و چه تعدادی خرید مجدد انجام می‌دهند؟ ➖ با سبک و سنگین کردن تعداد مشتریان جدید با مشتریان تکراری در طول زمان می‌توانید از افزایش یا کاهش نرخ حفظ مشتریانتان مطلع شوید. ➖ …

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان  قسمت اول وفاداری مشتری با رضایت مشتری رابطه مثبتی دارد به این دلیل که مشتریان راضی به طور مرتب برندهایی را ترجیح می‌دهند که نیازهایشان را پاسخ می‌دهند. مشتریان وفادار فقط محصولات یا خدمات یک شرکت را خریداری کرده و علاقه‌ای به تغییر اولویت‌هایشان از یک شرکت به …