تایید مشاور ایزو توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

  شرکت آریان گستر به عنوان مشاور ایزو و سایر سیستم های مدیریتی مانند EFQM ، استراتژی ، تولید ناب ، بهره وری و….. و همچنین مشاور در حوزه استانداردهای صادراتی و صادرات به اروپا CE توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد تائید قرار گرفت.   در راستای حمايت‌های توانمندسازی …