مشاوره 5S

مشاوره 5S: • SERI – پاكسازي: جدا كردن اقلام مورد نياز از غير ضروريها ، با يك تصميم گيري قاطعانه اشياء غير ضروري را از يكديگر مشخص و جدا كنيد . • SEITON – نظم ترتيب: مرتب نمودن اقلام و ابزار مورد نياز ، اولويت بندي ابزارو اشيا ء در …