مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی مشاوره منابع انسانی (HR consulting) به معنای ارائه مشاوره‌ها و خدمات حرفه‌ای، در زمینه مدیریت منابع انسانی یا عملکرد سازمانی مرتبط با نیروی کار است. این نوع خدمات به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهترین استراتژی‌ها و رویکردها را در استخدام، توسعه، انگیزش، ارزیابی و حفظ منابع انسانی …

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی: نظام کاربرد منابع انسانی : آثار و نتایج سه گانه ای که در جذب ، بهسازی و نگهداری منابع انسانی انجام میگیرد عمدتا در بکارگیری موثر این منبع استراتژیک در سازمان متجلی می گردد. این نقش را مهارت های انسانی و یا دانش بکارگیری منابع انسانی …

اصل پیتر در منابع انسانی

اصل پیتر در منابع انسانی   اصل پیتر ادعا میکند که در سازمانها کارکنان به علت نشان دادن شایستگی در یک شغل ، به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این روند تا زمانی ادامه می یابد که به حد بی کفایتی در یک شغل می رسند و در همان …