شرایط دریافت ایزو

شرایط دریافت ایزو برای سازمان چیست؟ بسیاری از مدیران و صاحبین کسب و کارها این سوال را از ما می پرسند که آیا سازمان ما هم می تواند گواهینامه بین المللی ایزو را دریافت کند و اینکه شرایط دریافت ایزو چیست؟ مدیران ارشد همیشه  سوالات زیادی دارند مانند: آیا باید …

مشاور EFQM مدل تعالی

مشاور EFQM مدل تعالی: آنچه که امروزه در سراسر جهان باعث شده سازمانها با هر نوع و اندازه ای که هستند تمرکز بیشتری بر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از ابزارهای کیفی موجود داشته باشند، فشارهای رقابتی زیاد و محدودیت منابع در دسترس است. سازمانها برای تداوم موفقیت …

بهره وری بیشتر

بهره وری بیشتر بهره وری بیشتربهره وری بیشتر Productivity برای تعریف بهره وری ٬ ابتدا باید با دو دو مفهوم کارآئی واثربخشی آشنا شویم . ▪ کارائی : نسبت ستاده به داده را گویند که برابر با مصرف بهینۀ منابع میباشد . ▪ اثر بخشی : به معنای تحقّق اهداف …