سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار! ?سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است . ?در ادامه به پنج مورد از مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها  اشاره خواهد شد. 1️⃣ او نمی‌داند که دیگر یک کارمند نیست خیلی از مدیرانی که ارتقای درون سازمانی پیدا کرده و …

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو آیا تا بحال به فکر ارتقای سیستم سازمان خود بوده اید؟آیا به فکر مشاوره ایزو بوده اید؟ آیا به فکر افزایش راندمان کار و بهره وری سازمانی بوده اید؟ آیا از مشاور سازمانی استفاده نموده اید؟ اگر به دنبال ارتقای سیستم سازمانی خود هستید و میخواهید در جهت …