مشاوره استراتژی به چه شرکت هایی توصیه میشود؟

مشاوره استراتژی به چه شرکت هایی توصیه میشود؟   مشاوره استراتژی به چه شرکت هایی توصیه میشود؟ مشاوره استراتژی می‌تواند برای هر نوع شرکت و صنعتی مفید باشد. اما در برخی موارد خاص، مشاوره استراتژی به شرکت‌های زیر توصیه می‌شود: شرکت‌های نوآورانه و فناوری‌محور: شرکت‌هایی که در زمینه‌های فناوری اطلاعات، …

چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند

چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند؟ مقاله زیر در مورد عدم موفقیت افراد می باشد، با ما همراه شوید: ۱. آنها ارزش زمان را درک نمی‌کنند. ۲. آنها کارهایی انجام می‌دهند که در مسیر اهداف‌شان نیست. ۳. آنها هرگز چیزی به سطح فعلی نمی‌افزایند. ۴. آنها محدودیت‌هایی بر خود تحمیل می‌کنند. …

مدیریت استراتژیک به زبان ساده

مدیریت استراتژیک به زبان ساده   چگونه متوجه شویم که در کدام اقیانوس داریم ماهی می گیریم؟ در حوزه مدیریت استراتژیک، تمثیل اقیانوس از زمان طرح استراتژی اقیانوس آبی مطرح گردید؛ آقای چان کیم و خانم رنه مابورنه با طرح استراتژی اقیانوس آبی در مقابل اقیانوس قرمز، این ادعا را …