دریافت استاندارد CE

استاندارد CE مقاله زیر اطلاعاتی را در مورد دریافت استاندارد CE ارائه می نماید. همان طور که مستحضیرید و در پست های مختلف این پورتال اطلاع رسانی گردیده است،گواهینامه CE اروپا مانند گواهی های سیستم های مدیریت نیست و برای اخذ آن می بایست نهاد های صدور گواهینامه محصول یا …