چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند

چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند؟ مقاله زیر در مورد عدم موفقیت افراد می باشد، با ما همراه شوید: ۱. آنها ارزش زمان را درک نمی‌کنند. ۲. آنها کارهایی انجام می‌دهند که در مسیر اهداف‌شان نیست. ۳. آنها هرگز چیزی به سطح فعلی نمی‌افزایند. ۴. آنها محدودیت‌هایی بر خود تحمیل می‌کنند. …