‌ همه مشاغل مهم هستند، اما بعضی مشاغل مهم ترند!

‌ همه مشاغل مهم هستند، اما بعضی مشاغل مهم ترند!         این عنوان را از کتاب خواندنی قلعه حیوانات اثر جورج اورول به امانت گرفته ام آنجا که می نویسد “همه انسان ها برابرند اما بعضی ها برابرترند”!! مشاغل کلیدی مشاغلی هستند که شکست و یا پیروزی …