مصاحبه کاری

تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟ تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟با ما همراه باشید: مشاور عزیز، قصد دارم دنبال کار بگردم. حدود سه سال است که در این شرکت کار می‌کنم و همه یاد گرفتنی‌ها را یاد گرفتم. اینجا دیگر جایی برای پیشرفت …