هشت روش موثر برای فروشنده جهت نفوذ بر دل مشتری

هشت روش موثر برای فروشنده جهت نفوذ بر دل مشتری     1}در دید بودن ؛visiblity دیده شدن احتیاج به کلاس گذاشتن و فیگور گرفتن ندارد. گاهی یک سلام دوستانه تمام چیزی که برایمان احتیاج است را در پی خواهد داشت. 2} ادب؛manner اگر فروشنده آداب خوبی نداشته باشد تمام …