ارزیابی مصاحبه کنندگان

ارزیابی مصاحبه کنندگان ارزیابی مصاحبه کنندگان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: مصاحبه مثل شرط‌بندی، غیرقابل پیش‌بینی است بعضی از کارفرمایان در جذب نیرو بیشتر مهارت دارند. اما بسیاری از مسوولان مصاحبه، نه آموزش دیده‌اند و نه تجربه دارند. فقط هر چیزی به ذهنشان می‌رسد، فی البداهه می‌گویند. …