پيتر دراكر

پنج توصيه تأمل برانگيز پيتر دراكر پنج توصيه تأمل برانگيز پيتر دراكر را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: دنبال کسی نگردید که در گرفتن تصمیم های مرتبط با کارکنان هرگز اشتباه نکرده است، چنین فردی را نمی‌توان یافت. مدیران موفق از پنج اصل بنیادین پیروی می‌کنند: جهت  مشاوره ایزو در …

مصاحبه های شغلی

دو مورد از وصف خود در مصاحبه های شغلی دو مورد از وصف خود در مصاحبه های شغلی را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ورژن اول مسوول مصاحبه،بزرگ‌ترین موفقیت شغلی شما تا به امروز چیست؟ تو: بزرگ‌ترین موفقیت من مربوط به پارسال است که برای دومین‌بار به‌عنوان ارزشمندترین کارمند تیم …

انکار مرگ مديريت

انکار مرگ مديريت انکار مرگ مديريت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   مدیریت دولتی وقتی افراد در معرض مرگ عزیزان قرار می گیرند، معمولا اولین کاری که برای حفظ تعادل روانی خود انجام می دهند،اقدام به انکار است. انکار یک مکانیزم دفاع روانی است که به افراد …

افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید

افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید،متن زیر را دنبال بفرمایید:     اغلب مدیران برایشان آسان تر است که کاری را خودشان انجام دهند تا اینکه مسئولیتش را به کسی دیگری واگذارند. اگر این مسئله در مورد شما صدق می …