شخصیت بودجه‌ای شما

شخصیت بودجه‌ای شما چگونه است؟ شخصیت افراد،اطلاعات ارزشمندی را درباره روش زندگی آن‌ها ارائه می‌کند،سبک خاص رفتاری و ذهنی در تمام بخش‌های زندگی از محیط کار گرفته تا خانه تأثیرگذار است،نحوه تحلیل شرایط ،انتخاب گزینه مناسب و واکنش‌های صورت گرفته در خصوص وضعیت‌های مختلف، همگی در چارچوب شخصیت افراد معین …