استراحت‌های طولانی به مغز

 استراحت‌های طولانی به مغز متن زیر در مورد بحث استراحت‌های طولانی به مغز مطالبی را ارائه می نماید:  طرح یک پرسش “وقتی ایده های فوق العاده به ذهن‌تان خطور کرد، کجا بودید؟” گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید،اغلب جواب‌ها این‌گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، …