تولید محتوا

تولید محتوا تولید محتوا چیست؟ چرا محتوا «پادشاه» است و بازاریابی محتوا «بحثِ روز»؟ تولید محتوا امروزه شاهد افزایش فرهنگ تولید محتوا هستیم و بازاریابی محتوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از: 1 ارزان است: …