مزایای اخذ ایزو

مزایای اخذ ایزو متن زیر اطلاعاتی را در مورد مزایای اخذ ایزو  ارائه می نماید: 1. تمرکز بر روی مشتری : سازمان‌ها متکی به مشتریان هستند، بنابراین: باید نیازهای مشتری را درک کنند. باید الزامات مشتری را برآورده سازند. باید از توقعات مشتری پیشی بگیرند. 2. فراهم نمودن رهبری : سازمان‌ها …