مراحل اخذ گواهینامه CE

مراحل اخذ گواهینامه CE   گواهینامه CE  ((Conformity European یک نشانگر تطابق با مقررات اتحادیه اروپا برای محصولات است. برای اخذ گواهینامه CE، شرکت‌ها باید مراحل زیر را طی کنند:   تعیین مقررات مربوطه: اولین مرحله برای اخذ گواهی CE، تعیین مقررات فنی اتحادیه اروپا است که برای محصول خاص …