مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره     چانه زدن برعکس چانه زدن بر روی مواضع، روش مذاکره اصولی یعنی تمرکز بر روی منافع، حق انتخاب‌هایی که برای هر دوطرف رضایت بخش باشد و استانداردهای منصفانه، معمولا به یک توافق معقول و به خردانه منتهی می‌گردد. تصمیم مشترک این روش به …

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره     ارتباط چشمی در غالب فرهنگ‌ها پرهیز از نگاه به طرف مقابل مورد تایید وقبول افراد نمی‌باشد و امری مذموم تلقی می‌شود،اگر بتوانید به چشم مشتری نگاه کنید و رفتاری نرم و راحت را با او در پیش داشته باشید آنگاه احتمال بسیار بیشتری …

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره     نکاتی مفید جهت برقراری یک مذاکره تجاری موفق ۱ – هنگام مذاکره و صحبت با طرف مقابل سعی شود که از جملات مثبت و یا به عبارتی جملاتی که تداعی کننده همکاری باشد استفاده کنید. عباراتی مانند «بیایید با هم کار کنیم» یا …