بزرگترين عامل اختلافات در مذاکرات بین طرفین

بزرگترين عامل اختلافات در مذاکرات بین طرفین     زبان هم را نمي فهميم بزرگترين عامل اختلافات اينست كه زبان هم را نمي فهميم و دچار سو تفاهم مي شويم با اين حساب بزرگترين مهارت ما پيدا كردن زبان مشترك با فرد مقابل است و اين زبان مشترك چيزى نيست …