هرکسی استثنایی است

هرکسی استثنایی است هرکس استثنایی است و فرق دارد لذا متن زیر را دنبال بفرمایید:   جمله «هرکس استثنایی است» برای خیلی‌ها جمله‌ای آشنا و پذیرفته شده است. معنای اول این جمله آنست که هر فردی مجموعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌هاست که او را از سایرین متمایز می‌سازد. با این …