ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘﻨﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘﻨﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘﻨﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟با ما همراه بمانید: ﺳﺎﺭﮐﻮ پنیا ﯾﮏ کلمه ﺭﻭﺳﯽ ﺍﺳﺖ  ﺳﺎﺭﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭘﻨﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺲ ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘﻨﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻐﻒ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ نیروی بدنی و جسمی خواهد شد،زنان ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ و …

6 جمله یک مدیر ضعیف

6 جمله یک مدیر ضعیف: ‌ با صندلی من حرف بزنید! ♦ شناختن یک مدیر_ضعیف کار چندان سختی نیست،از مرور تجربیات روزمره تان هم به راحتی می‌توانید یک مدیر ضعیف و نالایق را بشناسید. کافی است به وضعیت کارتان در این یکسال اخیر فکر کنید، به جملاتی که هرروز صبح …