6 جمله یک مدیر ضعیف

6 جمله یک مدیر ضعیف: ‌ با صندلی من حرف بزنید! ♦ شناختن یک مدیر_ضعیف کار چندان سختی نیست،از مرور تجربیات روزمره تان هم به راحتی می‌توانید یک مدیر ضعیف و نالایق را بشناسید. کافی است به وضعیت کارتان در این یکسال اخیر فکر کنید، به جملاتی که هرروز صبح …