مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در مقاله زیر توضیحاتی در مورد مدیریت استراتژیک ارائه می دهیم. مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود.این فرایند شامل مشخص کردن …