مدیریت کارمند بی نظم

مدیریت کارمند بی نظم تجربه دیوانه‌کننده مدیریت  کارمند بی‌نظم!مدیریت کارمند بی نظم  مدیریت یک کارمند بی‌نظم یک تجربه دیوانه‌کننده است. چطور می‌توانیم به کارمندی که ذهنش آشفته و برنامه‌هایش قاطی و درهم و برهم است کمک کنیم که رویه‌اش را تغییر دهد؟ چطور به او گوشزد کنیم که حواسش به …