نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه

نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه     فرایند کنترل پروژه کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این …

فرآیند مدیریت پروژه

فرآیند مدیریت پروژه   وظایف مدیر پروژه یکی از اولین وظایف مدیر پروژه این است که هدف پروژه را تعیین کند، به بیان دیگر، با جزئیات شرح دهد که پروژه قرار است به چه چیزی دست پیدا کند. در مرحله‌ی بعد، مدیر پروژه باید یک برنامه‌ی زمانی آماده کرده، وظایف …

مدارک و گواهی‌نامه‌ها در مدیریت پروژه

مدارک و گواهی‌نامه‌ها در مدیریت پروژه متن زیر اطلاعات مفیدی را در زمینه مدارک و گواهی‌نامه‌ها در مدیریت پروژه ارائه مینماید.لطفا با ما همراه باشید.  مدیران پروژه مدیران پروژه بسته به زمینه‌ی فعالیت‌شان می‌توانند مدرکی در موضوعاتی مثل مهندسی (برای نظارت و بررسیِ پروژه‌های ساختمانی) یا علوم کامپیوتر (برای کار در …