مدیریت مشتریان ناراضی

مدیریت مشتریان ناراضی مدیریت مشتریان ناراضی را در متن زیر دنبال کنید:   قسمت هشتم ۸- هرگز با مشتری بحث نکنید قانون ساده‌ی ریاضیِ «منفی در منفی می‌شود مثبت» در اینجا به‌کار نمی‌آید. -شما باید با برخورد مثبت و حرفه‌ای خود و آرام کردنِ مشتری خشمگین، از به‌وجود آمدن شرایط …