چرا باید مدیریت مشارکتی داشته باشیم؟

چرا باید مدیریت مشارکتی داشته باشیم؟ 1- ارتقاء سطح خلاقيت ونوآوري: اين نظام به جهت ويژگيهاي خاص خود بستر مناسبي را براي شكوفائي استعدادها و پرورش تواناييهاي بالقوه فراهم مي سازد. 2- ايجاد روحيه كار گروهي : مشاركت درتصميم سازيها و تصميم گيريها به پرسنل مي آموزد كه به نظرديگران …