مدیریت به زبان ساده

مدیریت به زبان ساده از مرتب کردن دفتر کار خود غافل نشوید “برایان لی” یک مربی شخصی است. یکی از سؤالات متداولی که او همیشه می‌شنود این است که “چگونه می‌توانم بهره‌ورتر باشم؟”، زیرا تنها راهی که می‌توان با آن از دیگران پیشی گرفت، افزایش بهره وری است. بهره‌وری جنبه‌های …