مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری

هفت کار کمک کننده به مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری هفت کار کمک کننده به مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱. انتظارات حرفه‌ای خودتان را باز تعریف کنید در این شرایط دورکاری و فضای مجازی، باید انتظارات خود را از: …

مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری

هفت کار کمک کننده به مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری هفت کار کمک کننده به مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ۱. انتظارات حرفه‌ای خودتان را باز تعریف کنید در این شرایط دورکاری و فضای مجازی، باید انتظارات خود را از: …

مدیریت مجازی

هفت کار کمک کننده به مدیریت مجازی تیم در دوران دورکاری: ۱. انتظارات حرفه‌ای خودتان را باز تعریف کنید در این شرایط دورکاری و فضای مجازی، باید انتظارات خود را از: شیوه‌ی جدید کار و انجام کارها را برای کارمندان مشخص کنید و حتما لازم است که انعطاف پذیری بیشتری …

رهبران مجازی قسمت پایانی

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند.  قسمت پایانی ۵ – برای تقویت فرهنگ شرکت چه کاری انجام دهیم؟ دائماً تحت تأثیر داستان تیم‌هایی قرار می‌گیریم که در این مدت قویتر می‌شوند. شرکت آریان گستر به عنوان مشاور ایزو آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره …

رهبران مجازی قسمت چهارم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند.  قسمت پنجم ۴ – آیا جامع نگر هستم؟ هنگامی که از راه دور کار می‌کنید، آسان است که فقط روی موضوعی تمرکز کنید، چسبیدن به رایانه، چسبیدن به ایمیلها و هیچ کسی نمی‌تواند تمرکز شما را به هم بزند، …

رهبران مجازی قسمت سوم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند. قسمت چهارم ۳ – چگونه نقشها و مسئولیت‌های خود را برای کمک به افراد تغییر دهم؟ برخی افراد در حالی که دور کاری می‌کنند، رشد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است کمبود انگیزه داشته باشند یا با …

رهبران مجازی قسمت دوم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند.  قسمت دوم این وضعیت باعث می‌شود که برخی از افراد اعتماد و برقراری ارتباط با یکدیگر را به طور عملی سخت کنند. اگر امروز یک رهبر هستید، در یک محیط مجازی، ممکن است در تلاش باشید تا همان سطح …