توهم بدن شناگر چیست؟

توهم بدن شناگر چیست؟ توهم بدن شناگر چیست؟با ما همراه باشید:     شناگران حرفه ایی به این خاطر که با شدت تمرین میکنند بدنشان زیبا نمیشود ، بلکه بخاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی میشوند، فرم کلی بدن آنها یکی از عوامل انتخابشان است،مدلهای زن زیبا در تبلیغات …

چگونه خود را مدیریت کنیم ؟

چگونه خود را مدیریت کنیم ؟       1- تعیین هدف اهداف خود را بطور واضح تعیین کنید. یعنی اهداف خاص داشته باشید. مثلا من هر روز یک ساعت مطالعه خواهم کرد. 2- تعیین اولویت زمینه‌های کلی اولویتها را بشناسید تا بتوانید از بین آنها دست به انتخاب بزنید. …