مقاله حرکات دست در مدیریت رفتاری

مقاله حرکات دست در مدیریت رفتاری     1) واقعیت‌های جالب در مورد حرکات دست 2) شما به دنیا آمده‌اید تا با دست‌هایتان صحبت کنید: نوزادانی که در 18 ماهگی از حرکات دست‌شان بیشتر استفاده می‌کنند، در آینده توانایی‌های زبانی قوی‌تر دارند. 3) حرکات دست باعث می‌شود تا دیگران به …