مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش چیست؟     تعریف مدیریت دانش مدیریت دانش، مدیریت دانایی یامدیریت اندوخته‌های علمی، به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با …

مدیریت دانش در ISO 9001:2015

درباره مدیریت دانش در ISO 9001:2015     فرایندهای دانشیِ مهم یا فرایندهای مهمِ دانشی؟ شما باید فرایندهای مهمِ دانشیِ خود را مشخص کنید. دقت کنید فرایندهای دانشی مهم با فرایندهای مهم دانشی می تواند متفاوت باشد. اگر به دنبال فرایندهای مهم دانشی باشید اول باید موثرترین فرایندها بر کیفیت …

ایزو 34010

ایزو 34010: این مقاله همچنین بخشی از یک سری مقالات در مورد الزامات سیستم های مدیریت دانش ISO 30401 – استاندارد مدیریت دانش بین المللی (KM)، است. با انتشار پیش نویس عمومی ISO 30401، بحث های پویا به وجود آمد. نگرانی اساسی در مورد عدم وجود مشاوره برای این استاندارد …

مدیریت دانش

مدیریت دانش تعريف دانش: آونپورت وپروساك دانش را اينگونه تعريف كرده اند: دانش حقيقتا يك آميزه سيال و تغيير پذير از تجربيات قالب بندي شده ،ارزش ها ،اطلاعات متني و شناخت و بصيرت خبرگي است چهار چوبي براي ارزيابي و تركيب تجربيات جديد و اطلاعات فراهم مي آورد. تعريف مديريت …