خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته   قسمت سوم :خانواده ورشکسته خانواده ورشکسته برای تغییر لازم است به نکات زیر دقت کند چکار کنیم؟ تغییر و بهبود نیاز به سه مرحه دارد. ۱ – شناخت و آگاهی ۲ – پذیرش ۳ – اقدام با پاسخ دادن به سوالات بالا به شناخت لازم برای تغییر …

خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته  قسمت دوم و در عوض خانواده‌های ورشکسته هستند که در درباره آنها بیشتر خواهیم نوشت. آشنایی اجمالی با خانواده ورشکسته آیا در خانواده‌ای زندگی می کنید که مدام در تله‌های مالی گیر می‌افتند؟ آیا تله‌های مالی خانوادگی شما را خانواده‌ ورشکسته ای کرده است؟ اگر مطمین نیستید که …