مدیریت عملکرد

  مدیریت عملکرد محاسن اعمال مدیریت عملکرد در این مقاله چند نمونه از مزایای عملی مدیریت عملکرد که در رابطه با سایر زیر مجموعه ه ای نظام مدیریت منابع انسانی است اشاره می شود.لازم به ذکر است که اولا محاسن مدیریت عملکرد به همین چند مورد خلاصه نمیشود . ثانیا …

مدیریت استراتژی

مدیریت استراتژی  انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی در آنها و مدیریت استراتژی به منظور درک بهتر نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای استراتژی سازمان و مدیریت استراتژی  یا تاثیر استراتژی بر مدیریت منابع انسانی دسته بندی (پورتر) از استراتژی های کسب و کار استفاده میشود . طبقه …

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در مقاله زیر توضیحاتی در مورد مدیریت استراتژیک ارائه می دهیم. مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود.این فرایند شامل مشخص کردن …