مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟

مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟ مدیریت استراتژیک، برنامه‌ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می‌دهد و منظور از آن تحقق اهداف سازمان در چارچوب صحیح مدیریت است. اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد. مدیران روشی …