بهترین راه برای تبدیل شدن به یک مدیرصاحب نفوذ

بهترین راه برای تبدیل شدن به یک مدیرصاحب نفوذ       نیک مورگان نویسنده کتاب نشانه‌های قدرت می‌گوید «به دست آوردن قدرت نفوذ بر دیگران در محل کار مدرن و امروزی بسیار دشوار است. وجود حجم بسیار بالای اطلاعات در دسترس همگان و سرعت زندگی دیجیتالی (منجر به کوتاهی …