به فرزندان خود مدیریت مالی بیاموزید

به فرزندان خود مدیریت مالی بیاموزید شما با مقاله به فرزندان خود مدیریت مالی بیاموزید با ما همراهید. وقتی به فرزندانتان اصول و قواعد نگهداری و مدیریت مالی را بیاموزید. آنها وقتی بزرگ شوند، كمتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت. «روبرت كیوساكی» نویسنده كتاب، «پدرپولدار، پدر فقیر» راه كارهای …