مدیران 4 فصل

راز بقا مدیران 4 فصل راز بقا مدیران 4 فصل را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     این یادداشت،مسئله راز بقاء مدیران در طول سالیان دراز را واکاوی می کند تا علاوه بر شفافیت و شناخت نحوه عملکرد مدیران 4 فصل،سرنخ‌های درمان این مسئله نیز هویدا گردد. 1- راز …

راز بقا مدیران 4 فصل

راز بقا مدیران 4 فصل بقاء مدیران این یادداشت،مسئله راز بقاء مدیران در طول سالیان دراز را واکاوی می کند تا علاوه بر شفافیت و شناخت نحوه عملکرد مدیران 4 فصل،سرنخ‌های درمان این مسئله نیز هویدا گردد. 1) راز اول، مثلث سازی قدرت: مدیران با سابقه معمولا به تنهایی فعالیت …