موفقیت در کسب و کار

موفقیت در کسب و کار   چند مهارت ارتباطی که شما را در شغلتان به موفقیت می رساند و موفقیت در کسب و کار را به همراه میاورد: برای موفقیت در هر شغلی نیاز به تجربه و مهارت‌های تخصصی دارید، اما این کافی نیست. گفته می شود روابط عمومی یا …

مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت

مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊کاملا واضح است که یک مدیر قوی و کارآمد بسیار بهتر از مدیر ضعیف و بی کفایت است،همه ما هم می توانیم به خوبی یک مدیر قوی را از مدیر …

هشت روش غیرمالی مدیران موفق

هشت روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان هشت روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊برخی از کارآفرینان موفق می‌گویند هدف اصلی‌شان «تغییر دنیا» و دست‌یابی به چیزی ماندگار است،نه تنها کسب درآمد بالا اما اغلب آنها …

مدیران موفق

8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان 8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊برخی از کارآفرینان موفق می‌گویند هدف اصلی‌شان «تغییر دنیا» و دست‌یابی به چیزی ماندگار است، نه تنها کسب درآمد بالا اما اغلب …

آرتور شوپن‌هاور فيلسوف

آرتور شوپن‌هاور فيلسوف معروف می گوید: آرتور شوپن‌هاور فيلسوف معروف می گوید:با ما همراه بمانید: ◊«تمام حقايق سه مرحله را طي مي‌كنند: مرحله‌ي اول استهزاء و تمسخر است. سپس مرحله‌ي مخالفت شديد قرار دارد و در پايان، آن حقيقت به عنوان اصل بديهي پذيرفته مي‌شود» جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …

پيتر دراكر

پنج توصيه تأمل برانگيز پيتر دراكر پنج توصيه تأمل برانگيز پيتر دراكر را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: دنبال کسی نگردید که در گرفتن تصمیم های مرتبط با کارکنان هرگز اشتباه نکرده است، چنین فردی را نمی‌توان یافت. مدیران موفق از پنج اصل بنیادین پیروی می‌کنند: جهت  مشاوره ایزو در …

ايده هاي باكينگهام

ايده هاي باكينگهام متن زیر در مورد ايده هاي باكينگهام مطالبی ارائه می کند:     مارکوس باکینگهام او یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر ارشد …

ايده هاي باكينگهام

ايده هاي باكينگهام ايده هاي باكينگهام را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:       مارکوس باکینگهام او یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر …

راه و روش های مدیریت قدرتمند

راه و روش های مدیریت قدرتمند     برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است قدرت مورد نیاز همه کسانی است که می خواهند ایده هایشان را پیش ببرند، دیگران را رهبری کنند، روی افکار و اعمال دیگران اثر بگذارند، از موانع و …

برنامه توسعه فردی – قدرت

برنامه توسعه فردی – قدرت     پیش بردن ایده ها قدرت، نیاز همه کسانی است که میخواهند ایده هایشان را پیش ببرند، دیگران را رهبری کنند، روی افکار و اعمال دیگران اثر بگذارند، از موانع و مخالفتها عبور کنند و در دنیای پر از رقابت کنونی، جلوتر از بقیه …