مدیران خوب برای رشد کارمندان چه می‌کنند؟

مدیران خوب برای رشد کارمندان چه می‌کنند؟ مدیران خوب برای رشد کارمندان چه می‌کنند؟با ما در متن زیر همراه بمانید: ♦ ساری وایلد، نایب رئیس مدیریتی شرکت مشاوره گارتنر، پس از تحقیقات روی ۵۰۰۰ مدیر توانست آنها را در چهار گروه قرار دهد: «معلم، مشوق، همیشه حاضر و ارتباط‌دهنده» نتیجه …

کارمندان ساکت و مدیریت آنها

کارمندان ساکت و مدیریت آنها کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند،حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام می دهند،ولی همچنان در پیشبرد کار گروهی …