مدیران تصادفی

مدیران تصادفی مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف و به صورت اتفاقی، به یک پست مدیریت رسیده‌اند. این تصادف بیشتر در سازمانهای دولتی واقع میشود. برخی از این تصادف‌ها در زیر آمده است: – مدیر ارشد یک سازمان یا شرکت به دلایل سیاسی یا اقتصادی یا شخصی، ناگهان …

رفتار مدیران تصادفی

رفتار مدیران تصادفی متن زیر مطالبی را در مورد رفتار مدیران تصادفی ارائه می نماید: مدیران تصادفی کسانی هستند که به یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح زیر است: – پدری که کارآفرین بوده و مدیر یک کسب …

مدیران تصادفی

مدیران تصادفی         مدیران تصادفی کسانی هستند که به یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند. برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح زیر است: -پدری که کارآفرین بوده و مدیر یک کسب و کار است، به صورت ناگهانی فوت یا مهاجرت می‌کند …